Wat doen wij?

Bij wijkgezondheidscentrum De Vaart kan je terecht voor

WGC De Vaart is een groepspraktijk waar verschillende zorgverleners samen onder één dak werken.  Net als alle andere wijkgezondheidscentra in Vlaanderen werken wij met het forfaitaire betalingssysteem.

Eerstelijnsgeneeskunde

 

Onze vaste huisartsen zijn dr. Kashefi en dr. Najib. Consultaties vinden plaats in het wijkgezondheidscentrum. Uitzonderlijk kunnen er ook thuisbezoeken plaatsvinden, wanneer je bijvoorbeeld te ziek bent om je te verplaatsen. Er zijn raadplegingen van  maandag tot vrijdag, zowel in de voor- als namiddag.

Verpleegkunde

 

Bij de verpleegkundigen kan je terecht voor bloedafnames, wondverzorging, een elektrocardiogram nemen, een zwangerschapstest, enzoverder. De huisarts verwijst je hiervoor door naar de verpleegkundige. Je hebt dus een doorverwijzing nodig om zelf een afspraak te kunnen maken.

 

Consultaties vinden plaats in het wijkgezondheidscentrum. Uitzonderlijk kunnen er wel consultaties op locatie zijn. Heb je thuisverpleging nodig, bijvoorbeeld bij het herstellen van een operatie? Laat ons dit dan tijdig weten.

Vroedvrouw

 

Sinds kort hebben wij ook een vroedvrouw in ons multidisciplinair team. Zij kan jouw mee begeleiden en ondersteunen tijdens jouw zwangerschap in nauwe samenwerking met je gynaecoloog en huisarts. Ook tijdens de kraamperiode staat zij voor jou klaar tot één jaar na de bevalling.

Kinesitherapie

 

Indien je kinesitherapie nodig hebt, kan je beroep doen op een kinesist van het wijkgezondheidscentrum. Dit kan enkel na doorverwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld na een operatie). Consultaties vinden plaats in het wijkgezondheidscentrum.  Uitzonderlijk kunnen er ook thuisbezoeken plaatsvinden, wanneer je fysieke toestand het bijvoorbeeld niet toelaat om je te verplaatsen buitenshuis.

 

Een afspraak kan je maken via het onthaal na doorverwijzing van een andere arts of zorgverlener in het wijkgezondheidscentrum.

Maatschappelijk werk

 

Wanneer je met niet-medische moeilijkheden of vragen zit, kan je terecht bij de maatschappelijk werker in het wijkgezondheidscentrum. Dit kunnen allerlei problemen of vragen zijn wat betreft huisvesting, inkomen, relationele problemen, werk, leven met een beperking, vrijetijdsbesteding, het invullen van formulieren,..

 

Er wordt samen met je gekeken hoe er kan omgegaan worden met deze problemen of vragen. Na een eerste gesprek of onderzoek van het probleem wordt er doorgaans doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst die het probleem doelgericht kan aanpakken. Het kan ook dat de maatschappelijk werker een meer begeleidende of ondersteunende rol opneemt bij meer complexe situaties.

 

Een afspraak kan je maken via het onthaal of na doorverwijzing van een andere arts of zorgverlener in het wijkgezondheidscentrum.

 

Gezondheidspromotie

 

Samen met het hele team trachten we in te zetten op gezondheidspromotie en ziektepreventie. Dit doen we door in dialoog te gaan met andere organisaties in de wijk, maar ook door de vinger aan de pols te houden wat betreft vragen en problemen die leven bij onze patiënten.

 

Op basis van deze informatie proberen we projecten op te starten die patiënten ertoe kunnen aanmoedigen om de meest gezonde keuzes in hun leven te maken. De persoon die dit alles coördineert is de gezondheidspromotor.

FrenchEnglish