Visie

1. Het zorgconcept

Een wijkgezondheidscentrum hanteert vier belangrijke pijlers bij organisatie van de zorg, nl. dat:

  • De patiënt centraal staat
  • Integrale zorg plaatsvindt
  • Zorgcontinuïteit aanwezig is
  • De zorg die geleverd wordt, kwaliteitsvol is

 

2. Interdisciplinair samenwerken

Er is een gemeenschappelijke visie  en tevens ook gedeelde doelstellingen tussen de zorgverleners: het team, samengesteld uit diverse disciplines, functioneert als geheel.

 

3. Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering wordt benoemd als één van de speerpunten van de WGCa. Er wordt naar gestreefd om mensen en groepen te motiveren om meer controle te krijgen over hun determinanten, zodat zij in staat worden gesteld om hun gezondheid te verbeteren/behouden.

 

4. Gemeenschapsgericht

Structurele samenwerkingsverbanden met relevante (buurt)organisaties zijn cruciaal bij gemeenschapsgericht werken. Zowel bij het opstarten van initiatieven als bij het detecteren, aanpakken en signaleren van gezondheidsbehoeften.

 

5. Toegankelijkheid

Om de gezondheidszorg toegankelijker te maken wordt er vertrokken vanuit twee belangrijke werkingsprincipes. Een eerste is er de territorialiteit.  Daarnaast hanteren we het principe van het proportionate universalism. We zetten ons in voor allen (universalism), maar zullen de intensiteit van de interventie aanpassen aan het niveau van kwetsbaarheid (proportionate).

 

6. Het wijkgezondheidscentrum als organisatie

Een wijkgezondheidscentrum kenmerkt als een organisatie zonder winstoogmerk, met een horizontale organisatiestructuur.

 

7. Pluralistisch en onafhankelijk

Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing, noch ideologische of politieke strekking.

 

 

Meer info over de visietekst? Surf naar www.VWGC.be[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]